مسابقه خندوانه

 

لیست اسامی برندگان خوش شانس مسابقه خندوانه :.

۱ محسن خدادای مقدم   ۲۱ خالد برجی
۲ علی دلقندی   ۲۲ مهری شریعتی نسب
۳ محمدرضا جعفری نیا   ۲۳ مهدی رحیمی
۴ معصومه صدیقی   ۲۴ رعنا راهنورد
۵ روح اله آقاجانی قمی   ۲۵ زهرا سامنی
۶ محمدحسن قنادزاده یزدی   ۲۶ مهدی فیاضی
۷ مرجان سپهری   ۲۷ فاطمه خواجه پولاقی
۸ فاطمه معصومی   ۲۸ رسول عابدین زاده
۹ محمد همام دار   ۲۹ علی سلطان پور
۱۰ فاطمه امانی   ۳۰ سجاد مرتضوی
۱۱ وحید عرشیان   ۳۱ علیرضا سر افشان
۱۲ اکرم شجاعی   ۳۲ زهرا بهشتی
۱۳ غلامرضا شیرزاد وهابی   ۳۳ زینب بهارستانی
۱۴ مژگان بابایی   ۳۴ صادق کوچکی
۱۵ رضا فاضل   ۳۵ امین عبدالمالکی
۱۶ علی سابقی نارویی   ۳۶ مجید عدالتجو
۱۷ رقیه زینالی   ۳۷ معصومه صابر صالحی
۱۸ محمد مهدی غلامی      
۱۹ صمد اسفرجانی      
۲۰ محمد پاک نیت