مسابقه سینما کلاسیک

لیست اسامی برندگان خوش شانس مسابقه سینما کلاسیک :

۱ حسین سلیمانی   ۲۸ رمضان جعفری استکی
۲ عبداله حسینی آذر   ۲۹ اسماعیل استاجی
۳ شراره کريمي اسفندياري   ۳۰ فرشته لعلی تهرانی
۴ سید محمد طالبی   ۳۱ مجيد نوري زه اب
۵ کامران جلیلی نیا   ۳۲ هادي اسمعيلي
۶ بهروز پهلوان   ۳۳ زیبا محمدپور
۷ حجت اله ارغوانی   ۳۴ المیرا شفائی فلاح
۸ مرتضی محمودیان   ۳۵ بهنام موظفی
۹ سید امیر صفی نیا   ۳۶ ابوالفضل کلاته
۱۰ سید علی حسینی   ۳۷ خدانظر مالکي
۱۱ لادن حیدر پور   ۳۸ غلامرضا زارعي
۱۲ بهزاد تاجداری   ۳۹ اصغر عرب پور
۱۳ نصرت نجف زاده   ۴۰ سید جواد ناصری
۱۴ لیلا فیض الهی   ۴۱ مهناز همتی قره درن
۱۵ فریبا فیضی   ۴۲ حسین نوروزی
۱۶ وحید انصاری رام   ۴۳ عطا محمد پور
۱۷ شهرام عباس زاده   ۴۴ رضا زنگانه
۱۸ بهرام اسیوندی   ۴۵ فاطمه تقوی چتن
۱۹ محمد طریقی   ۴۶ مجید دانشمند محدث
۲۰ مریم توسلی   ۴۷ هاجر سنجه ونلی
۲۱ علی محسنی   ۴۸ محبوبه عسگری تهرانی
۲۲ حسن دهقان نژاد   ۴۹ فرزین نوری پور
۲۳ ملیحه اکبری   ۵۰ فریبا فیضی
۲۴ سوزان حیدری   ۵۱ ساناز بوذری
۲۴ عباس میرزایی   ۵۲ حسین جبرائیلی
۲۶ حسین رسولی   ۵۳ عبداله حسینی آذر
۲۷ فریبا لقمان   ۵۴ احمد علیمی