پالت

این سرویس شما رو با هنر و فرهنگ(ادبیات، نقاشی، سینما ، تئاتر) بیشتر آشنا می کنه.

برای عضویت در این سرویس باید عدد ۱۱۱ رو به سرشماره ۳۰۵۰۶ ارسال کنید.

برای لغو سرویس پالت باید OFF رو به سرشماره ۳۰۵۰۶ ارسال کنید.

اطلاعات مسابقه

 جوایز قرعه کشی مسابقه پالت

جوایز قرعه کشی

مدت زمان مسابقه پالت

مدت زمان برگزاری

نحوه شرکت در مسابقه پالت

نحوه شرکت در مسابقه

ارسال عدد 111 به سرشماره 30506

ارسال OFF به سرشماره 30506

برندگان مسابقه

برندگان این مسابقه مشخص نشده اند