هزار تیکه

به فکر یک بازی پیامکی باش

یک بازی با کلمات

برای هزارتیکه ای که تو باید حدس بزنی

نحوه عضویت همراه اول  ارسال۱۱۱ به۳۰۵۱۰

نحوه غیرفعالسازی همراه اول  ارسالOFF به۳۰۵۱۰

اطلاعات مسابقه

 جوایز قرعه کشی مسابقه هزار تیکه

جوایز قرعه کشی

مدت زمان مسابقه هزار تیکه

مدت زمان برگزاری

نحوه شرکت در مسابقه هزار تیکه

نحوه شرکت در مسابقه

نحوه عضویت همراه اول ارسال111 به30510

نحوه غیرفعالسازی همراه اول ارسالOFF به30510

برندگان مسابقه

برندگان این مسابقه مشخص نشده اند