سفر بخیر

سفر به استان های زیبای ایران و ایرانگردی با سرویس پیامکی سفر بخیر 

برای فعالسازی سرویس پیامکی«سفر بخیر»۱۱۱ را به ۲۰۵۷۵۰ ارسال نمایید

غیرفعالسازی از طریق ارسال
off
به۲۰۵۷۵۰

اطلاعات مسابقه

 جوایز قرعه کشی مسابقه سفر بخیر

جوایز قرعه کشی

مدت زمان مسابقه سفر بخیر

مدت زمان برگزاری

نحوه شرکت در مسابقه سفر بخیر

نحوه شرکت در مسابقه

برای فعالسازی سرویس پیامکی«سفر بخیر»111 را به 205750 ارسال نمایید

غیر فعال سازی OFFرابه 205750 ارسال نمایید

برندگان مسابقه

برندگان این مسابقه مشخص نشده اند