دکـتر حکیم

دکـتر حکیم:

میدونی دکتر حکیم کیه؟

برای درمان چی پیشنهاد میده؟

دنبال راههای زیبایی میگردی؟

نمیخوای هزینه زیادی بدی؟

در سرویس دکتر حکیم با پیام رسان روزانه دکترحکیم همراه باش
نحوه عضویت در همراه اول ارسال۱۱۱ به ۳۰۵۳۳ 

اطلاعات مسابقه

 جوایز قرعه کشی مسابقه دکـتر حکیم

جوایز قرعه کشی

مدت زمان مسابقه دکـتر حکیم

مدت زمان برگزاری

نحوه شرکت در مسابقه دکـتر حکیم

نحوه شرکت در مسابقه

نحوه عضویت همراه اول ارسال 111 به 20551

حکیم خاموش-111 خاموش-hakim off - 111 off ارسال
به شماره 20551

برندگان مسابقه

برندگان این مسابقه مشخص نشده اند