کانون هواداران خندوانه-سری سوم

(سفر به دور ایران و ایرانگردی با سرویس پیامکی کانون هواداران خندوانه (سری سوم 

برای فعالسازی سرویس پیامکی در اپراتور همراه اول «کانون هواداران خندوانه (سری سوم) »۱۰ را به ۳۰۸۸۸۱ ارسال نمایید

غیر فعال سازی OFFرابه ۳۰۸۸۸۱ ارسال نمایید

و برای فعالسازی این سرویس پیامکی در اپراتور ایرانسل ۱را به ۳۰۸۸۸ارسال نمایید.
غیرفعالسازی این سرویس در ایرانسل با ارسالLبه ۳۰۸۸۸

اطلاعات مسابقه

 جوایز قرعه کشی مسابقه کانون هواداران خندوانه-سری سوم

جوایز قرعه کشی

مدت زمان مسابقه کانون هواداران خندوانه-سری سوم

مدت زمان برگزاری

نحوه شرکت در مسابقه کانون هواداران خندوانه-سری سوم

نحوه شرکت در مسابقه

برای فعالسازی سرویس پیامکی«کانون هواداران خندوانه (سری سوم) »111 را به 308881 ارسال نمایید

غیر فعال سازی OFFرابه 308881 ارسال نمایید

برندگان مسابقه

برندگان این مسابقه مشخص نشده اند