تقویم تاریخ

تقویم تاریخ

تقویم تاریخ را با پیامک های روزانه ات ورق بزن

پیامک تو صفحه گویای تقویم خواهد بود

نحوه عضویت همراه اول  ارسال۱۰ به۳۰۸۵۱۰

نحوه غیرفعالسازی همراه اول  ارسالOFF به۰۳۰۸۵۱

اطلاعات مسابقه

 جوایز قرعه کشی مسابقه تقویم تاریخ

جوایز قرعه کشی

مدت زمان مسابقه تقویم تاریخ

مدت زمان برگزاری

نحوه شرکت در مسابقه تقویم تاریخ

نحوه شرکت در مسابقه

نحوه عضویت همراه اول ارسال111 به308510

نحوه غیرفعالسازی همراه اول ارسالOFF به030851

برندگان مسابقه

برندگان این مسابقه مشخص نشده اند