آی فیلم

با شبکه آی فیلم همراه باشید
و با شرکت در مسابقات شبکه آی فیلم هم اطلاعات سینمایی خود را بالا ببرید و هم از جوایز قرعه کشی لذت ببرید
فعال سازی از طریق ارسال۱۰به ۳۰۸۹

اطلاعات مسابقه

 جوایز قرعه کشی مسابقه آی فیلم

جوایز قرعه کشی

مدت زمان مسابقه آی فیلم

مدت زمان برگزاری

نحوه شرکت در مسابقه آی فیلم

نحوه شرکت در مسابقه

ارسال 1 به 3089

برندگان مسابقه

برندگان این مسابقه مشخص نشده اند