جدول

جدول

سرویس «جدول» روزانه با سوالات جدول برای شما ارسال میشود.

با پاسخ به سوالات جدول شانست رو برای برنده شدن در جوایز ویژه بالا ببر

نحوه عضویت همراه اول ارسال عدد ۱۰ را به ۳۰۸۵۱۲

نحوه غیرفعالسازی همراه اول  ارسالOFF به۳۰۸۵۱۲

نحوه فعالسازی ایرانسل:

با ارسال ۱  به۳۰۸۷۸

نحوه غیر فعالسازی ایرانسل:

با ارسالL  به ۳۰۸۷۸

 

اطلاعات مسابقه

 جوایز قرعه کشی مسابقه جدول

جوایز قرعه کشی

مدت زمان مسابقه جدول

مدت زمان برگزاری

نحوه شرکت در مسابقه جدول

نحوه شرکت در مسابقه

نحوه عضویت همراه اول ارسال عدد 10 را به 308512
نحوه فعالسازی ایرانسل:
با ارسال 1 به30878


نحوه غیرفعالسازی همراه اول ارسالOFF به308512
نحوه غیر فعالسازی ایرانسل:
با ارسالL به 30878

برندگان مسابقه

برندگان این مسابقه مشخص نشده اند