dreamapps ترجمه ي روياي شما در زمينه ي اپليكيشن هاست، زماني كه اپليكشن هاي نصب شده در گوشي همراهتان مي توانند همراهی خوب ، سرگرم کننده و کارآمد براي شما باشند، سرزمين dreamapps با برترين و هوشمندانه ترين اپليكيشن ها همراه شماست.