آهنگ های پیشواز
آهنگ های پیشواز انتظار همیشه مقوله ی آزار دهنده ای محسوب می شود ، اما می توان همین انتظار آزار دهنده را با اعمال برخی امکانات دلنشین نمود.

آهنگ پیشواز ، یکی از همین قابلیت های دلنشین است که به پیشواز افرادی میرود که قصد تماس با شماره ی موردنظر خود را دارند. پخش آهنگ انتخاب شده ی مخاطبان به جای صدای بوق کسل کننده می تواند انتظار پیش از تماس را جذاب تر کند. به خصوص اینکه لیست آهنگ پیشواز های ارائه شده روز به روز در حال به روزرسانی ست و مخاطبان می توانند انتخاب بهتر و متنوع تری داشته باشند.
سرویس های متنی
سرویس های متنی سرویس های متنی ، قابلیت جذابی ست که می توان از طریق آن محتواهای دلخواه کاربر را بر اساس زمانبندی مشخصی از طریق سیستم پیامک ارسال کرد.

امروزه ، داشتن اطلاعات مناسب در زمینه های مختلف به شدت نیاز می شود ، از آنجا که تقریبا تمامی افراد در تمامی ساعات روز قابلیت دریافت پیامک را دارند ، ارسال محتواهای آموزشی همواره فراهم است . در واقع می توان این سرویس را یکی از کارآمدترین نوع دریافت محتوا دانست. موضوعات متنوع و جذاب این سرویس ها روز به روز در حال افزایش است تا تمامی زمینه ها را شامل شود.
'